hande

ouderenzorg

Voor wie is het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg?
Steeds meer ouderen zijn tot op hoge leeftijd vitaal en sociaal actief. Maar met de toename van de leeftijd kunnen problemen ontstaan.

Geachte patiënt/bezoeker,

Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over de gang van
zaken in deze huisartspraktijk.

Spoednummer: 024-3978087

 

Voor informatie over het coronavirus, klik hier.

Voor informatie over vaccinatiebewijs, klik hier.

Wij bieden zorg dichtbij op kleine schaal.
 

Alleen herhaalrecepten kunt u via de speaciale brievenbus herhalen. U kunt deze medicijnen bestellen door het apotheeketiket van de verpakking te halen en deze in de speciale brievenbus te doen.

Wij werken samen met verschillende zorgverleners over onderstaande
onderwerpen. We maken met elkaar samenwerkingsafspraken en hebben een
gemeenschappelijke werkwijze.

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Demeest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer….

Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op.

Maar op sommige dingen kunt u wel invloed hebben door erover na te denken en te praten…