Documenten voor patienten

Bijlagen uit: Wat nu? Gids voor wie te maken krijgt met ongeneeslijke ziekte

Wat nu?
Bovengenoemde documenten komen uit het boek Wat nu?
Dit is een gids voor wie te maken krijgt met ongeneeslijke ziekte.
Uitgever: Bohn, Stafleu en Van Lochum
ISBN 978-90-368-0761-6
Bekijk de omslag

Het is verstandig op een vroeg moment na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen.
Dit kan in alle levensfasen van belang zijn. Bij wijze van handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld als hulpmiddel om in gesprek te gaan met uw naasten en de huisarts en/of praktijkondersteuner Ouderenzorg.
De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patientendossier. Zie ook de pagina Levenseinde op de website van thuisarts.nl.

• Voorbeeld wilsverklaring (wensdocument)

Extra informatie: