ttenhoff

Huisartsenpraktijk

  

  

Klachtenregeling

Klachten en geschillen

Indien u klachten hebt over de praktijk of over de medewerkers, horen wij dit graag van u. Desgewenst kunt u gebruikmaken van het alhier te downloaden klachtenformulier. U zult altijd uitgenodigd worden voor een gesprek.


De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg.