ttenhoff

Huisartsenpraktijk

  

  

Duitsland

Patiënten uit Duitsland

Bent u in Duitsland woonachtig en wilt u bij ons een inschrijving als patiënt, dan bent u van harte welkom. Wel is het zo dat wij u in dat geval registreren als passant. 

 

Wat betekent dat voor u? 

 

Aan passanten bieden wij alleen planbare zorg. Onze huisartsen rijden geen visites in het buitenland en een passant kan bij onze praktijk geen afspraak maken op korte termijn. Heeft u acute hulp nodig, wendt u zich dan tot een arts in uw woonplaats. In geval van nood belt u voor een ambulance naar 112 in uw verblijfsland.

 

Mocht u zelf van mening zijn dat uw hulpvraag planbare zorg betreft, maar gaat het in onze ogen om een acute zorgvraag? Dan bent u aangewezen op acute hulpverlening in de gemeente waar u woonachtig bent. Wij kunnen voor deze hulpvragen geen verwijzende rol of bemiddelende rol op ons nemen.