Dit is een vragenlijst van Ottenhoff algemeen

Geachte patiënt/bezoeker,

Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over de gang van zaken in deze huisartspraktijk. U kunt een aantal aspecten daarvan goed beoordelen en uw mening daarover is voor ons van belang. Antwoord in alle gevallen zo eerlijk mogelijk, dat is in het belang van de praktijk. De vragenlijst is anoniem. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.

Vragenlijsten worden anoniem verwerkt. S.v.p. geen gezondheidsklachten- en/of persoonlijke gegevens opnemen.

Dit is een vragenlijst van Ottenhoff over huisarts J. Schuurmans

Uw ervaringen helpen de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Dit kost u ongeveer 10 minuten. De door u ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Let wel op dat de opmerkingen die u geeft bij de open vragen letterlijk worden doorgegeven aan de huisartspraktijk. Houd daar rekening mee wanneer u anoniem wilt blijven.

Dit is een vragenlijst voor patienten die bij de praktijkondersteuner komen in verband met chronische zorg controles

en is bedoeld voor patiënten:
– vanaf 18 jaar met Diabetes, COPD en/of (verhoogd risico op) Hart- en Vaatziekte;
– vanaf 16 jaar met Astma.

Beste patiënt,

U krijgt deze vragenlijst omdat u in onze huisartsenpraktijk wordt behandeld voor een chronische aandoening, bijvoorbeeld voor Diabetes, Astma, COPD, een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol en/of hart- en vaatziekte.

Wij werken daarbij samen met andere zorgverleners zoals de fysiotherapeut, diëtist en apotheker.

Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorg ervaart.
Uw ervaringen helpen ons de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen.
Dit kost u ongeveer 10 minuten. 

Alle informatie die u verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Alle vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt, niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven.   

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Het wel of niet meedoen heeft geen gevolg voor de zorg die u krijgt. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Dit is een vragenlijst van Ottenhoff over huisarts J. Schuurmans

Geachte patiënt/bezoeker,

Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over hoe ik werk als huisarts. U kunt een aantal aspecten daarvan goed beoordelen en uw mening daarover is voor mij van belang. Antwoord in alle gevallen zo eerlijk mogelijk, daar heb ik als huisarts het meeste aan. De vragenlijst is anoniem. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.

Vragenlijsten worden anoniem verwerkt. S.v.p. geen gezondheidsklachten– en/of persoonlijke gegevens opnemen.