Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken voor een spoedgeval. U belt met telefoonnummer 024-3971371. U krijgt dan een assistente aan de telefoon of wordt verzocht het nummer van de doktersdienst te bellen.

Voor spoedgevallen gedurende de avond-, nacht- en weekenddienst belt u het telefoonnummer van CHN: 0900 -8880.

De Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen (CHN) is een samenwerkingsverband van huisartsen in onze regio die samen zorgen dat u 24 uur per dag bij een dokter terecht kunt.
Deze dienst is alleen voor spoedgevallen, niet voor dingen die tot de volgende ochtend kunnen wachten.