In onze huisartsenpraktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam. Praktijkondersteuners zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen/doktersassistentes en zijn deskundig in het uitvoeren van taken die door de huisarts zijn overgedragen. Praktijkondersteuners hebben een HBO opleiding gevolgd en werken volgend duidelijk omschreven richtlijnen.
De praktijkondersteuner-GGZ maakt afspraken van een halfuur voor ondersteuning en begeleiding bij psychische klachten. Hiervoor worden door de zorgverzekeraar geen kosten in rekening gebracht. Afspraken lopen altijd via uw huisarts. De praktijkondersteuner-GGZ houdt spreekuur op twee dagen in de week.
Praktijkondersteuners begeleiden patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus, chronische longaandoeningen en patiënten met hart- en vaatziekten. Praktijkondersteuners nemen voor een deel de taken over van de huisarts. Huisartsen en praktijkondersteuners hebben overleg over de patiënten. De praktijkondersteuners leveren een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Daarnaast kunnen zij begeleiding bieden bij bijvoorbeeld het stoppen met roken.
Ook de praktijkondersteuners werken volgens een afsprakenspreekuur.
Een tweetal assistentes doet ondersteunend werk en ziet mensen met chronische aandoeningen en/of kans op hart en vaatziekten in overleg met de praktijkondersteuner en arts.