Telefoonnummer voor spoedgevallen in de avond-, nacht- of weekenddienst CHN: 0900- 8880.
De Cooperatieve Huisartsendienst Nijmegen is een samenwerkingsverband van huisartsen in deze regio die samen zorgen dat u 24 uur per dag bij een dokter terecht kunt.
Deze dienst is alleen voor spoedgevallen, niet voor dingen die tot de volgende ochtend kunnen wachten.