Spreekuur op afspraak
Spreekuren worden gehouden op iedere werkdag van 8.00 – 10.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur. Behalve op dinsdag, dan is er spreekuur van 8.00 – 10.00 uur.
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak bellen op werkdagen liefst voor 10 uur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de mate van spoed van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Of komt u met meerdere personen geef dit aan bij het maken van de afspraak. We kunnen er rekening mee houden in onze agenda.
Verhinderd
Als u verhinderd bent, gelieve dit dan tijdig door te geven.
Uitslagen of overleg
Voor uitslagen of overleg kunt u bellen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Veel vragen kan de assistente beantwoorden. Indien nodig overlegt zij met de huisarts òf belt de huisarts u zelf terug.
 

telefoon: 024-3971371