Onze assistentes nemen een belangrijke plaats in. De assistentes zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Om hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren zullen zij soms aanvullende vragen aan u stellen. Ook voor assistentes geldt een beroepsgeheim. U kunt bij de assistentes terecht met veel praktische vragen, zo kunt u bij hen afspraken maken, huisbezoeken aanvragen, inlichtingen krijgen over bijvoorbeeld uitslagen.
U kunt op het assistentenspreekuur onder andere terecht voor:
  • Verbinden van wonden
  • Verwijderen hechtingen
  • Uitspuiten oren
  • Bloeddruk meten (ook 24-uurs)
  • Wratten aanstippen
  • Injecties
  • Urine onderzoek
  • Baarmoederhals uitstrijkjes
  • Tapen enkel
  • Nuchtere bloedsuiker bepaling
Ook de assistente werkt volgens een afsprakenspreekuur.