Klachtenregeling

Indien u klachten hebt over de praktijk of over de medewerkers, horen wij dit graag van u. Desgewenst kunt u hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier. U zult altijd uitgenodigd worden voor een gesprek.

De praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Zuid-Nederland.