In onze visie wordt beschreven welke richting wij kiezen voor onze organisatie, in het licht van de ontwikke­lingen in de huisartsenzorg. Hierin komt tevens aan de orde wat wij doen, voor wie, hoe wij dat invulling willen geven (missie) en welke kernwaarden wij hanteren. De kernwaarden zijn in samenspraak met alle praktijkmedewerkers ontstaan.
 
Kwaliteit van zorg en gezondheid patiënt staan centraal
Wij willen, binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk en de financiering, een zo hoogwaardig mogelijke zorg bieden, dicht bij de patiënt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn voor de praktijkmedewerkers daarbij de belangrijkste kernwaarden. Wij hechten ook veel waarde aan teamwork, het verbeteren van zorg, zorgvuldigheid en professioneel handelen. We zijn een academische/universitaire praktijk dat wil zeggen; er is een samenwerkingsverband met de Universiteit te Nijmegen. Dat betekent dat we, naast het bevoegd zijn tot de  opleiding van artsen en huisartsen, open staan voor onderzoek welke voldoet aan strikte voorwaarden rondom privacy en kwaliteit. Daarmee willen wij de zorg op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Hoewel patiënttevredenheid erg belangrijk voor ons is, zal de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de patiënt altijd centraal en voorop staan in de behandelingen en adviezen. Hierbij hanteren wij onder meer de medische richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In 2012 zijn wij gestart met een accreditatieproces, en zijn sedert 2013 een NHG geaccrediteerde huisartsenpraktijk . Dit betekent dat wij dan zullen voldoen aan de landelijk gestelde normen en dat wij ons gericht bezighouden met kwaliteitsverbetering.

Foto: Sandra Geerlings
Beeld: J.Schuurmans