Wij hebben met onze huisartsenpraktijk een project opgestart in de gemeente Groesbeek (Berg en Dal) om de zorg rondom ouderen te optimaliseren. Dit project is gesubisidieerd door de overheid (ZonMw). ZonMw werkt aan een goede gezondhied voor iedereen. Lees verder voor meer informatie:


  Ouderenzorg Project zonMw

  Achtergrond en doelen netwerk

  Het netwerk ouderenzorg Ottenhoff Groesbeek richt zich op de complexe en kwetsbare 75-plussers
  en palliatieve patiënten in Groesbeek en wil daarbij de samenwerking tussen professionals in de wijk versterken om de zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Speerpunten zijn het opzetten van een
  multidisciplinair overleg en het gaan werken met communicatietool VIP Samenwerken, om zo de zorg de onderlinge communicatie te versterken.

  Aangesloten organisaties*

  Huisartsenpraktijk Ottenhoff; ZZG Zorggroep (thuiszorg en wooncentrum); specialist ouderengeneeskunde, Buurtzorg;
  Fysiotherapie Boonstra en Smulders; Netwerk 100; NEO Huisartsenzorg, sociaal wijkteam, Ergotherapie Willems en BaseLine Voedingsadviesburo. Er sluiten ook een mantelzorger en patiënt aan om ervaringen van hun kant te delen.

  Doel en aanpak project

  Het opstellen van een gezamenlijke visie, het multidisciplinair overleg opzetten en de multidisciplinaire communicatie verbeteren met behulp van werkafspraken en VIP Samenwerken.


  * Het project is niet alleen bestemd voor de aangesloten organisaties. Zij zijn onderdeel van de ‘kerngroep’ en werken mee aan de uitvoering ervan. Alle professionals in de gemeente Groesbeek (Berg en Dal) kunnen op deze manier samenwerken zodra zij betrokken zijn bij een patient. In de toekomst zullen we een logopediste, dagbesteding, welzijnsmedewerker en oudere betrekken bij de kerngroep.

  ergo

  apotheek

  dietist

  huisarts

  sociaal team

  fysio

  logopedie

  ouderenzorg