Wij werken samen met verschillende zorgverleners, maken met elkaar samenwerkingsafspraken en hebben een gemeenschappelijke werkwijze.

Onderaan de pagina vindt u handige gezondheidsinformatie links.

Diabetes Mellitus – Suikerziekte

Voor wie is het zorgprogramma Diabetes Mellitus?
Alle patiënten met Diabetes Mellitus die onder behandeling zijn van de huisarts.

Wat is het zorgprogramma Diabetes Mellitus?
Diabetes Mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Bij mensen met
suikerziekte kan het lichaam de bloedsuiker (glucosegehalte) niet goed
in evenwicht houden. Onbehandeld kan dit leiden tot verschillende
complicaties.

De praktijkondersteuner van uw huisarts houdt een spreekuur voor
patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Tijdens dit spreekuur worden
patiënten met Diabetes Mellitus begeleid om het glucosegehalte in het
bloed zo goed mogelijk te reguleren, zodat klachten en complicaties
beperkt blijven of worden voorkomen. De praktijkondersteuner werkt
altijd onder supervisie van uw huisarts. Daarnaast komt u een keer per
jaar op controle bij uw huisarts.

Tijdens de controle bespreekt de praktijkondersteuner met u:
• Uw welzijn
• Lichamelijk onderzoek
• Geneesmiddelen
• Gezonde leefstijl
• Klachten en eventuele complicaties van Diabetes Mellitus
• Wat u zelf kunt doen om de gevolgen van de ziekte te beperken

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?
Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen het zorgprogramma
voor Diabetes Mellitus samen met andere zorgaanbieders in de regio Groesbeek / Berg en Dal.

Na overleg met uw huisarts of
praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen naar één of meerdere van
de volgende zorgaanbieders:
• Diëtist
• Fysiotherapeut
• Pedicure
• Podotherapeut
• Apotheek
• Thuiszorg

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het zorgprogramma Diabetes Mellitus? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Meer informatie over diabetes vindt u op:
www.thuisarts.nl
www.diabetesfonds.nl
www.kijkopdiabetes.nl
www.dvn.nl
De Diabetes Vereniging Nederland behartigt de belangen van mensen met
diabetesmellitus.Op deze site vindt u ook veel informatie over diabetes
mellitus.

De zorgprogramma’s van Ottenhoff Praktijk
Onze zorgprogramma’s zijn opgesteld volgens de landelijke
zorgstandaarden en kwaliteitsrichtlijnen. Voor zorgprogramma Diabetes
Mellitus (DM2) zijn de huisartsen aangesloten bij de regionale Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (voorheen OCE, inmiddels NEO Huisartsenzorg)