Wat is dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom),
waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De
meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer,
vasculaire dementie, Lewy Body dementie en frontotemporale dementie. 


Afname zenuwcellen
Steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen gaan bij dementie
kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Door de hersenaandoening wordt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Bij sommige mensen kan de achteruitgang heel
snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden. Uiteindelijk raakt iemand door de gevolgen van dementie zo verzwakt dat deze persoon sterft door een ziekte of infectie (longontsteking) of het niet meer kunnen slikken.

Geheugenstoornissen
In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met
dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven:
hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

Kans op dementie
1 op de 5 mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter. 1 op de 3 vrouwen krijgt
gedurende haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Andere risicofactoren die een rol kunnen spelen
bij het ontstaan van dementie zijn erfelijke factoren en bepaalde leefstijlgewoonten, zoals roken. 

Aantal mensen met dementie
Nederland telt op dit moment ruim 280.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het
ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen: in 2040 zal ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie krijgen. Naar schatting zijn er in Nederland 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. 

Behandeling
Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van
dementie. Wel zijn er medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, mogelijke preventie en behandeling van dementie. In Nederland wordt veel onderzoek
gedaan door de Alzheimer Centra, onder andere door het Radboudumc Alzheimer Centrum

Bron: Alzheimer Nederland

 
Praktijk Ottenhoff neemt deel aan Dementienet

DementieNet

DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden en zo de zorg voor alle betrokkenen te verbeteren. Dat doen we door zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten. Het lokale netwerk overlegt samen met de specialistische zorgverleners binnen het bredere netwerk en stemt de zorg perfect af op de behoeften van de patiënt.
Dankzij deze persoonlijke aanpak kunnen patiënten langer thuis wonen en krijgen we allemaal meer grip op dementie en de complexe problematiek van kwetsbare ouderen.

Omdat iedere patiënt anders is
DementieNet is een verzameling van lokale netwerken van eerstelijns professionals. Ieder
netwerk wil als team de kwaliteit van de zorg aan kwetsbare ouderen verbeteren.

Wat biedt DementieNet voor zorgprofessionals?

Ondersteuning:

  • bij samenwerking met toegewijde collega’s,
  • door gecertificeerde scholingsmodules,
  • door periodieke vaardigheidstraining,
  • bij leiderschap van netwerkverbinders,
  • bij het verzamelen van kwaliteitsgegevens over de eigen patiëntenzorg,
  • bij het doorlopen van een PDCA cyclus.

Een handleiding voor netwerkverbinders vindt u hier

Wat betekent dit voor patiënten & hun naasten?

  • Dementiezorg dicht bij huis.
  • Betrokkenheid bij besluitvorming rond zorg en behandeling.
  • Meer grip op complexe problemen bij kwetsbare ouderen en dementie