Geen klachten?

Het coronavirus geeft klachten, daarover hieronder meer. Heeft u geen klachten? Dan vooral NIET BELLEN naar onze praktijk. Wij willen goed bereikbaar zijn voor mensen die dringend zorg behoeven.

Heeft u geen klachten en wilt u informatie, kijk dan op de website thuisarts.nl
of bel de informatielijn (0800-1351).

Wel klachten?

Heeft u last van koorts of een koortsig gevoel, keelpijn, verkoudheid of bent u kortademig? Blijf dan thuis en bel ons als u medische hulp nodig acht. 

Onze praktijk tijdens de coronacrisis

De huisartsen en zorgmedewerkers in Nederland stellen zich tot doel verspreiding van het coronavirus te beperken en te vertragen. Tegelijkertijd willen wij zieke mensen de juiste zorg blijven bieden.

In de praktijk betekent dit het volgende. Wij bieden alleen noodzakelijke zorg, dus wij beoordelen en behandelen klachten die geen uitstel dulden. Voor niet-dringende reguliere controles en behandelingen geldt dat wij die tot nader order uitstellen ten behoeve van urgente ziektegevallen, zoals dit ook geldt voor ziekenhuizen, laboratoria en andere zorgpartners.

Bel de praktijk dus alleen bij klachten en niet voor informatie die u elders kunt vinden. Zo blijven wij zo veel mogelijk beschikbaar voor acute zorg.