Wanneer u in Duitsland woonachtig bent en u wilt als patiënt bij ons ingeschreven worden, 
dan wordt u geregistreerd als passant
Aan passanten kunnen wij alleen planbare zorg bieden. Wij bieden GEEN acute hulp. Dat betekent:
  • Geen Nederlandse ambulance via 112   >   bel de Duitse spoedlijn in geval van nood
  • Geen acute visites en of afspraken op korte termijn
Mocht u er zelf van uitgaan dat uw hulpvraag planbare zorg betreft, maar dat het in onze ogen om een acute zorgvraag gaat?
  • Dan zullen we u daarover advies geven. U bent dan zelf aangewezen om de acute hulpverlening te organiseren (aan huis of in het ziekenhuis) in het land/gemeente waar u woonachtig bent. Wij kunnen voor deze hulpvragen geen verwijzende rol of bemiddelende rol op ons nemen.