Positieve Gezondheid

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg
doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en
gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve
Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte.
Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol
maakt.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

In onze praktijk proberen we dit zoveel mogelijk en zo goed mogelijk na te streven.